Cung cấp nhân sự sự kiện

Thiết bị sự kiện Đồng Nai cung cấp nhân sự sự kiện như: Pgs, Pbs, nhóm nhảy, nhóm múa, nhóm hài, ca sỹ, MC, trang phục sự kiện, smascot đón khách….Hotline: 0937.317.368